Son Dakika
Tüm Haberler

Ercan ÇALI

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

1960 HATAY - ANTAKYA doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi Ankara'da tamamladım. 

Gazi Üniversitesi işletme fakültesi 1982 Haziran mezunuyum. 1983 yılından bugüne Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyet göstermekteyim. 

Kamu Gözetim Kurumunca Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiş bulunmaktayım.

39
Senelik Tecrübe

KURUMSAL HİZMETLER

 • Şirket Birleşme, Devir, Nev'i Değişikliği, Bölünme Ve Tasfiye Hizmetleri
 • Yerli Ve Yabancı Sermayeli Şirket, Şube, İrtibat Bürosu Kuruluşu
 • Şirket, Kooperatif, Vakıf Ve Derneklerin Genel Kurullarının Hazırlık Sürecinin Uygulaması, Takibi Ve İfası 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Vergi Uyuşmazlıkları, Vergi İnceleme Süreçleri, Vergi Ve Sosyal Güvenlik Kurumu Dava Süreçleri Hakkında Danışmanlık
 • Yatırım, Teşvik, Yabancı Sermaye, Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı İle İlgili Danışmanlık
 • Türk Vergi Kanunları Danışmanlığı (Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, İkili Vergi Anlaşmaları Uygulamaları vb.)
 • Yabancıların Çalışma İzinlerinin Alınması İle İlgili Danışmanlık, Sürecin Takibi ve İfası 
 • Konkordato ve süreci hakkında danışmanlık, ön proje ve ön proje ekinde yer alması gereken belge ve bilgilerin hazırlaması, geçici ve kesin mühlet süreleri içerisinde uyulması gereken kurallar hakkında danışmanlık

MUHASEBE HİZMETLERİ

 • Türk Muhasebe Sistemi Ve Vergi Usul Kanunu Uyarınca Zorunlu Muhasebe Sisteminin Kurulması ( TFRS)
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Uyarınca Zorunlu Muhasebe Sisteminin Kurulması (UFRS)
 • Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Talep Edilen Muhasebe Raporlarının Düzenlenmesi
 • Sermayenin Ödendiğinin Ve Öz Sermaye Tespitine Ait SMMM Raporu, Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespitine Ait SMMM Raporu, SGK İlişiksizlik Belgesi vb. Raporlarının Düzenlenmesi

 

 
 

DENETİM HİZMETLERİ

 • Mali Tabloların Denetimi 
 • Hile Denetimi 
 • Özel Amaçlı Denetim 
 • Vergi Mevzuatı Uyum Denetimi 
 • Türk Ticaret Kanunu Uyum Denetimi 
 • Kurumlar Vergisi Matrah Denetimi 
 • TMS-UFRS Denetimi

VERGİ HİZMETLERİ

 • Vergi İstisna, Muafiyet Düzenlemeleri Konusunda Danışmanlık Hizmetleri
 • Transfer Fiyatlandırması, Örtülü Sermaye Düzenlemeleri Konusunda Danışmanlık Hizmetleri Ve İlgili Raporların Hazırlanması
 • Katma Değer Vergisi İadeleri
 • Yurt İçinde Ve Yurt Dışında Yapılan Ticari Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara Ait Vergi Planlaması
 • İkili Vergi Anlaşmaları Uygulamaları İle İlgili Danışmanlık Hizmetleri
 • Kurumlar Vergisi Uygunluk Denetimi
 • Şirket Devir, Birleşme ve Satın Almalarına Yönelik Vergisel Durum Tespiti
 • Vergi Mevzuatında Yer Alan Avantajların Kullanılıp Kullanılmadığının Denetlenmesi Ve Uygulamasının Sağlanması
 • Vergisel Konular İle İlgili  Gelir İdaresinden Özelge İstenilmesi
 • İlgili Mevzuatdaki Değişiklik Ve Gelişmeler Hakkında Duyurular Ve Bilgilendirme

MİSYONUMUZ

İşletmelerin rekabette var olma, uzun ömürlü olma, karlı olarak faaliyetlerini sürdürebilme süreçlerine destek olmak, işletmelerin "hesap bilir", "hesap verir" kalmalarını sağlamak ve hizmet verdiğimiz işletmeleri bir emanetçi gibi koruyup kollama, yol gösterme, uyarma görevini yerine getirmektir

VİZYONUMUZ

Muhasebe ve Mali Müşavirlik sektöründeki uluslararası hizmet standartlarına ve mesleki mevzuata tam uyumlu, kayıt ve raporlama süreçlerini, gelişen yönetim teknikleri ile analiz edebilen, etkin, hızlı, saydam, güvenilir, hesap verebilir şekilde sunan ve gerçek zamanlı veriler üreten,  hizmet kalitesi, çözüme odaklı hizmet anlayışı ile tercih edilen bir hizmet sunmaktır.