Son Dakika

HABERLER

SGK

SGK Genelgesi 2022/11 – 2011/13 Sayılı Genelge

Devamını Oku
27-06-2022

VERGİ

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması

Devamını Oku
24-06-2022

VERGİ

VUK Genel Tebliği Sıra No. 538

Devamını Oku
31-05-2022

VERGİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:42) yayımlanmıştır.

Devamını Oku
30-05-2022

VERGİ

9 Seri No.lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Devamını Oku
28-05-2022

VERGİ

Basit Usulde Tespit Edilen Kazançlarda Gelir Vergisi İstisnası

Devamını Oku
26-05-2022

VERGİ

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

Devamını Oku
14-05-2022

VERGİ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

Devamını Oku
14-05-2022

VERGİ

41 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Devamını Oku
22-04-2022

VERGİ

7394 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Devamını Oku
16-04-2022