Son Dakika

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.

Söz konusu Tebliğde, 7338 sayılı Kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen; mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası ile geçici 32 nci maddesi kapsamında iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulması konularında açıklamalara yer verilmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

EK1 için tıklayınız.

14-05-2022