Son Dakika

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 13 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU
TARİH
22 Haziran 2016
SAYI
No:13
RESMİ GAZETE NO
30104
MEVZUAT TÜRÜ
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Tebliği
TARİHİ
22 Haziran 2016
AÇIKLAMA
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 13 Seri No.lu Tebliğ bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yapılan Tebliğ değişikliği ile, KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iade edilemeyeceğine yönelik ibare yürürlükten kaldırılmış, KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesinin mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacağı ifade edilmiştir.

22-06-2017