Son Dakika

480 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmî Gazete’de Yayımlandı.

/6/2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 480 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, motorlu araç kiralama işleri ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıt ve aracı kiralama hizmetleri ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin borsaya tescil ettirilerek satılmasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenecek belgeler ile tevsik edilmesi konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

10-06-2017