Son Dakika

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

20/4/2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4)'de; 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vergi muafiyeti tanınmış olan vakıfların amaca yönelik harcamalarının kapsamı genişletilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yapılan değişiklikler ile bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yapılan kanuni düzenlemelerle ilgili olarak gerekli ibare değişiklikleri yapılmıştır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

21-04-2021