Son Dakika

3/2/2021 Tarih ve 3491 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 4/2/2021 Tarih ve 31385 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlandı


Birincil sekmeler

3/2/2021 Tarih ve 3491 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 4/2/2021 Tarih ve 31385 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

3/2/2021 tarih ve 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup söz konusu Karar yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren uygulanmak üzere, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan gerçek kişi ve kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılacak hakediş ödemeleri %5 oranda vergi kesintisine tabi tutulacaktır.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.

05-02-2021