Son Dakika

3/2/2021 Tarih ve 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 4/2/2021 Tarih ve 31385 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

03/02/2021 tarihli ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 04/02/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşmış olması kurumlar vergisi mükelleflerinin yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’luk kısmı kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.

05-02-2021