Son Dakika

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.


Birincil sekmeler

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

05.09.2018 tarih ve 30526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir.

05-09-2018