Son Dakika

Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Türkiye Denetim Standa

ÖZEL HUSUSLAR-TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİ 
(TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI DÂHİL) (BDS 600) 
HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 27’NİN 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 72

 

Resmi Gazete Sayısı

30403 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi

26.04.2018

 

MADDE 1 – 20/2/2014 tarihli ve 28919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

27-04-2018