Son Dakika

PTT İşyerlerinde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tahsilatları Yapılmaya Başlandı.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak PTT İşyerlerince tahsilatı yapılan trafik idari para cezası (TPC), karayolları geçiş ücreti ve idari para cezası yanında 03.01.2018 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve karayolları taşıma kanunu idari para cezası tahsilatları da yapılmaya başlanmıştır. 

Bilgilerinize.

18-01-2018