Son Dakika

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7063 numaralı Kanun

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2017" ibaresi "31/12/2019" şeklinde degiştirilmiştir.

20-12-2017