Son Dakika

Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında (2017/10718) Karar

Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında (2017/10718) Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Resmi Gazete Sayısı

30186

Resmi Gazete Tarihi

20.09.2017

 

Karar Sayısı:2017/10718

Ekli ‘Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/8/2017 tarihli ve 83322 sayılı yazısı üzerine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILACAK ÖDEMELERE

İLİŞKİN KARAR

 

MADDE 1- (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödeme döviz veya Türk Lirası ile yapılabilir.

MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenir.

MADDE 3- (1) 13/3/2017 tarihli 2017/10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- (1) Bu Karar, yayımını takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

20-09-2017