Son Dakika

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

25-01-2022