Son Dakika

31/12/2021 tarihli ve 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31/12/2021 tarihli ve 31706 (6. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı.

31/12/2021 tarihli ve 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; yurtdışı ve yurtiçinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik düzenlemelerin yer aldığı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 93 üncü maddesinde yer alan süreler, 31/12/2021 tarihinden 30/6/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

04-01-2022