Son Dakika

29/1/2021 tarihli ve 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30/1/2021 tarihli Resmî Gazete’de Yayımlandı.

29/01/2021 tarih ve 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki özel iletişim vergisi oranları %10 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

03-02-2021